Thủ tục mua bán công ty TNHH 2 thành viên

thu-tuc-mua-ban-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien

Stars Capital – Thủ tục mua bán công ty TNHH 2 thành viên là một thủ tục phức tạp, đòi hỏi các bên liên quan phải nắm rõ quy định của pháp luật. Bài viết này, Stars Capital sẽ cung cấp hướng dẫn chi tiết các để giúp bạn thực hiện quá trình này một cách hiệu quả và an toàn.

Bài viết liên quan:

Hiểu rõ các hình thức cơ cấu nợ như thế nào?

Những quy định về cơ cấu nợ của NHNN mà ai cũng cần nắm rõ

Quy trình và thủ tục sang nhượng công ty sản xuất

Công ty TNHH 2 thành viên là gì?

Công ty TNHH 2 thành viên là một loại hình doanh nghiệp được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020. Doanh nghiệp này có hai thành viên là chủ sở hữu và có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thủ tục mua bán công ty TNHH 2 thành viên là một thủ tục phức tạp, đòi hỏi các bên cần thực hiện đầy đủ các bước theo quy định pháp luật để đảm bảo tính hợp pháp của giao dịch.

Thủ tục mua bán công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục mua bán công ty TNHH 2 thành viên gồm 3 bước chính sau:

Bước 1: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Bước đầu tiên trong thủ tục mua bán công ty TNHH 2 thành viên là ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp. Hợp đồng này phải được lập thành văn bản và có chữ ký của hai bên tham gia giao dịch.

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp cần có các nội dung cơ bản sau:

 • Tên, địa chỉ, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH 2 thành viên.
 • Tên, địa chỉ, số Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của các bên tham gia giao dịch.
 • Số lượng, tỷ lệ phần vốn góp được chuyển nhượng.
 • Giá chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Phương thức thanh toán giá chuyển nhượng.
 • Thời hạn thanh toán giá chuyển nhượng.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên sau khi chuyển nhượng.

Bước 2: Đăng ký thay đổi thành viên

Sau khi ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, các bên cần thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi (theo mẫu).
 • Quyết định của Hội đồng thành viên cho việc thay đổi.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên cho việc thay đổi.
 • Danh sách thành viên mới kèm theo bản sao có chứng thực CMND hoặc hộ chiếu của thành viên mới (thành viên nhận chuyển nhượng).

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Nộp thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của pháp luật hiện hành, bên nhận chuyển nhượng phần vốn góp có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân đối với giá trị phần vốn góp được chuyển nhượng.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp được xác định theo công thức sau:

Thuế thu nhập cá nhân = Giá chuyển nhượng phần vốn góp x Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là 20%.

Lưu ý

 • Trường hợp chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của công ty TNHH 2 thành viên, bên chuyển nhượng có nghĩa vụ thông báo cho các chủ nợ của công ty biết về việc chuyển nhượng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.
 • Trường hợp chuyển nhượng một phần phần vốn góp của công ty TNHH 2 thành viên, bên chuyển nhượng có nghĩa vụ thông báo cho các thành viên còn lại biết về việc chuyển nhượng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng chuyển nhượng.

thu-tuc-mua-ban-cong-ty-tnhh-2-thanh-vien

Thủ tục mua bán công ty TNHH 2 thành viên

Chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên công ty TNHH 2 thành viên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người không phải là thành viên công ty.

Để chuyển nhượng phần vốn góp, thành viên công ty phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Phần vốn góp được chuyển nhượng phải có giá trị bằng hoặc lớn hơn số vốn góp đã góp vào công ty.
 • Việc chuyển nhượng phần vốn góp phải được sự chấp thuận của các thành viên còn lại.
 • Thành viên chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho công ty và các thành viên còn lại về việc chuyển nhượng phần vốn góp chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến chuyển nhượng.

Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp bao gồm:

 • Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của pháp luật về hợp đồng.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của thành viên nhận chuyển nhượng.

Thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên

Trình tự, thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp được thực hiện như sau:

Bước 1: Ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp

Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tiến hành ký kết hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của pháp luật về hợp đồng. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp phải có các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 • Số lượng, giá trị phần vốn góp được chuyển nhượng.
 • Thời hạn chuyển nhượng.
 • Phương thức thanh toán.
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan.

Bước 2: Thông báo chuyển nhượng phần vốn góp

Bên chuyển nhượng phải thông báo bằng văn bản cho công ty và các thành viên còn lại về việc chuyển nhượng phần vốn góp chậm nhất là 30 ngày trước ngày dự kiến chuyển nhượng. Nội dung thông báo bao gồm:

 • Tên, địa chỉ, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 • Số lượng, giá trị phần vốn góp được chuyển nhượng.
 • Thời hạn chuyển nhượng.

Bước 3: Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thành viên

Sau khi bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng đã hoàn thành các thủ tục nêu trên, công ty tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi thành viên theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký thay đổi thành viên bao gồm:

 • Thông báo thay đổi thành viên theo mẫu.
 • Quyết định của Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc chuyển nhượng phần vốn góp.
 • Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của thành viên nhận chuyển nhượng.

Thuế, phí khi mua bán công ty TNHH 2 thành viên

Theo quy định của pháp luật, khi mua bán công ty TNHH 2 thành viên, các bên liên quan phải nộp các loại thuế, phí sau:

 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) do chuyển nhượng vốn: Bên chuyển nhượng phần vốn góp có nghĩa vụ nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật về thuế.
 • Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: Công ty phải nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục thay đổi thành viên.

Trên đây là thủ tục mua bán công ty TNHH 2 thành viên theo quy định của pháp luật hiện hành. Các bên tham gia mua bán cần lưu ý thực hiện đúng các quy định này để đảm bảo quyền lợi của mình.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà Vinaconex2, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 • Điện thoại: 0963307675
 • stargroups488@gmail.com
 • Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán
 • Khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính cần tư vấn về giải pháp về dòng tiền, cần cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản, dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp