Thấy gì từ việc Becamex IJC (cổ phiếu IJC) kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022?

Thấy gì từ việc Becamex IJC (cổ phiếu IJC) kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022?

Stars Capital – Ngày 29/9, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, cổ phiếu IJC) đã một lần thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2022 từ ngày 6/10/2023 sang ngày 20/12/2023.

Nhận định tiềm năng, khuyến nghị mua cổ phiếu KBC nhờ kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai

Khuyến nghị cổ phiếu BCG: Kỳ vọng mảng năng lượng và bảo hiểm đóng góp tăng trưởng

Nhận định cổ phiếu PVD: Chu kỳ đi lên sẽ còn kéo dài

Stars Capital cung cấp dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

Mới đây, Becamex IJC thông báo thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2022 từ ngày 20/12/2023 sang ngày 31/1/2024. Lý do được Công ty đưa ra do chịu ảnh hưởng chung của thị trường bất động sản, tình hình bán hàng bất động sản gặp nhiều khó khăn, thu hồi công nợ chậm.

Đối với dòng tiền hiện có, Công ty dự kiến ưu tiên cho việc thanh toán gốc và lãi trái phiếu đến hạn vào ngày 31/12/2023, vì vậy, Công ty thay kéo dài thời gian thanh toán cổ tức năm 2023 đến ngày 31/1/2024.

Trước đó, ngày 29/9, Becamex IJC đã một lần thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2022 từ ngày 6/10/2023 sang ngày 20/12/2023.

Lý do thời điểm thay đổi trả cổ tức lần một do tình hình kinh doanh bất động sản gặp nhiều khó khăn, thu hồi công nợ chậm nên Công ty chưa đủ tiền để trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông.

Được biết, ngày 30/6, Công ty Becamex IJC đã chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.400 đồng. Trong đó, với vốn điều lệ 2.518,3 tỷ đồng, Công ty ước tính sẽ chi tổng cộng 352,57 tỷ đồng cho cổ đông trong lần trả cổ tức này.

Thấy gì từ việc Becamex IJC (cổ phiếu IJC) kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022?

IJC kéo dài thời gian trả cổ tức năm 2022

Về hoạt động kinh doanh, IJC ghi nhận lãi ròng hơn 69 tỷ đồng, giảm 42% so cùng kỳ. Tuy nhiên, doanh nghiệp đã vượt kế hoạch lãi trước thuế năm sau 9 tháng.

Trong quý 3, IJC ghi nhận doanh thu thuần hơn 214 tỷ đồng, giảm 59% so với cùng kỳ. Do giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn mức giảm doanh thu nên sau khi khấu trừ, lãi gộp đạt gần 127 tỷ đồng, chỉ giảm 31%. Qua đó, tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 35% cùng kỳ lên 59%.

Trong kỳ, hầu hết chi phí đều tăng so với cùng kỳ, điển hình như chi phí tài chính tăng 12% lên 18 tỷ đồng, trong đó lãi vay là 16 tỷ đồng. Chi phí bán hàng 10 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 14 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 15%.

Kết quả, IDJ lãi ròng hơn 69 tỷ đồng, giảm 42% so với cùng kỳ. Cộng với kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, lũy kế 9 tháng, IJC ghi nhận doanh thu thuần hơn 1,255 tỷ đồng và lãi sau thuế 319 tỷ đồng, giảm lần lượt 28% và 34% so với cùng kỳ. Với kết quả này, IJC đã vượt 26% kế hoạch lãi trước thuế năm sau 9 tháng.

Cuối quý 3, IJC có tổng tài sản gần 6,389 tỷ đồng, giảm 2% so đầu năm. IJC nắm gần 188 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, trong đó có 104 tỷ đồng là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không quá 3 tháng. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 749 tỷ đồng, tăng 26%. Hàng tồn kho gần 3,089 tỷ đồng, giảm 13%; phần lớn là chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang với 3,070 tỷ đồng của các công trình xây dựng nhà phố, khu thương mại, nhà biệt thự, nhà chung cư.

Trên bảng cân đối kế toán, IJC có gần 2,632 tỷ đồng nợ phải trả, giảm 3% so đầu năm. Khoản vay ngắn hạn hơn 696 tỷ đồng và vay dài hạn hơn 337 tỷ đồng.

HĐQT IJC ngày 20/10 đã thông qua việc chuyển nhượng vốn góp của IJC là 1 triệu cổ phần tại CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex cho Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (HOSE: BCM).

Giá chuyển nhượng là 10,000 đồng/cp. Nếu thành công, IJC có thể thu về 10 tỷ đồng từ thương vụ. Qua đó, IJC giảm tỷ lệ sở hữu tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Becamex xuống còn 5%, tương ứng với 1 triệu cp.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ngày 20/12/2023, giá cổ phiếu IJC hôm nay đạt mốc tham chiếu là 13.700 đồng/cổ phiếu.