Cổ phiếu cần quan tâm – PHP: Cảng Hải Phòng muốn thoái vốn tại MSB

Cổ phiếu cần quan tâm - PHP: Cảng Hải Phòng muốn thoái vốn tại MSB

Stars Capital – Cổ phiếu cần quan tâm hôm nay là PHP khi Cảng Hải Phòng đã thông qua chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Vận tải và Xếp dỡ Hải An bán nhầm cổ phiếu HAH vì mắt kém?

Cổ phiếu phiếu cần quan tâm hôm nay (09/10/2023): Cổ phiếu HAH hấp dẫn trong lĩnh vực vận tải, kho bãi

Cổ phiếu HAH, GMD sẽ hưởng lợi trước con sóng hồi của ngành vận tải biển

Mới đây, HĐQT Công ty CP Cảng Hải Phòng (UPCoM: PHP) đã thông qua Nghị quyết số 203/NQ-CHP về chủ trương chuyển nhượng vốn đầu tư tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB).

Theo đó, HĐQT Cảng Hải Phòng yêu cầu Tổng Giám đốc rà soát, đề xuất sửa đổi Quy chế, chuyển nhượng cổ phần, phần vón góp của Cảng Hải Phòng tại doanh nghiệp khác phù hợp với thực tế tại Cảng Hải Phòng, doanh nghiệp có vốn góp. Bám sát thị trường, lựa chọn thời điểm thoái vốn phù hợp, triển khai thủ tục thoái vốn tại MSB theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp Cảng Hải Phòng triển khai thoái vốn tại MSB trong năm 2023, yêu cầu báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2024 kết quả thoái vốn.

Cũng tại Nghị quyết này, Cảng Hải Phòng cũng yêu cầu Tổng Giám đốc rà soát lại các khoản đầu tư ngoài ngành, các khoản đầu tư không hiệu quả, không mang lại giá trị trong chuỗi dịch vụ của doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch thoái vốn trong năm 2024.

Cổ phiếu cần quan tâm - PHP: Cảng Hải Phòng muốn thoái vốn tại MSB

Cảng Hải Phòng (PHP) muốn thoái vốn tại MSB

Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, Cảng Hải Phòng ghi nhận khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác lên tới 301 tỷ đồng, trong đó chiếm nhiều nhất là khoản đầu tư vào Công ty TNHH Tiếp vận SITC Đình Vũ (187,6 tỷ đồng).

Còn lại đều ở mức vài tỷ đến vài chục tỷ đồng như CTCP Đầu tư và Thương mại Hàng Hải Hải Phòng (25 tỷ), CTCP Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng (33,8 tỷ), Công ty TNHH KM Cargo Services HP (18 tỷ), CTCP HPH Logistics (15,6 tỷ)…

Đồng thời, Cảng Hải Phòng cũng đầu tư vào MSB số tiền là 15,4 tỷ đồng giá gốc, song giá trị hợp lý tại thời điểm 30/9 lên tới 32 tỷ đồng, tức gấp đôi số vốn bỏ ra ban đầu.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý, trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 30/9, cổ phiếu MSB đóng cửa tại mức giá 13.800 đồng/cp, trong khi chốt phiên ngày 20/12 lại dừng tại mức 12.550 đồng/cp, ghi nhận mức giảm 9%.

Cảng Hải Phòng là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khá hiệu quả khi lợi nhuận hàng năm đều có sự tăng trưởng mạnh, riêng năm 2022 doanh nghiệp này lãi ròng 576 tỷ đồng, tăng gần 5% so năm trước. Gần nhất, 9 tháng 2023, Cảng Hải Phòng lãi ròng 460 tỷ đồng, tăng nhẹ so cùng kỳ 2023 trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn chung.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của Cảng Hải Phòng tăng 3,8% lên mức 6.870 tỷ đồng. Trong đó lượng tiền mặt chiếm tới gần 713 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng hơn 2.064 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn giảm mạnh xuống còn 583 tỷ đồng…

Trong cơ cấu nợ phải trả 1.211 tỷ, Cảng Hải Phòng chỉ vay ngắn hạn 12 tỷ đồng, còn lại tập trung vay dài hạn 523 tỷ đồng.