Cổ phiếu cần quan tâm – DIG: DIC Corp muốn vay 2.000 tỷ đồng để thanh toán chi phí phát triển đầu tư

Quyết nghị vay vốn tại BIDV của DIG Croup

Stars Capital – Tổng Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG Corp; cổ phiếu DIG) vừa thông qua chủ trường vay vốn tại BIDV với tổng hạn mức 2.000 tỷ đồng để thanh toán chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Định giá cổ phiếu VIB 2024: Hấp dẫn với triển vọng tích cực

Khuyến nghị cổ phiếu BCG: Kỳ vọng mảng năng lượng và bảo hiểm đóng góp tăng trưởng

Nhận định cổ phiếu PVD: Chu kỳ đi lên sẽ còn kéo dài

Stars Capital cung cấp dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

DIG vừa ban hành nghị quyết số 25/NQ-DIC Group -HĐQT về việc thông qua chủ trương vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) với tổng hạn mức vay lên đến 2.000 tỷ đồng, bắt đầu từ quý IV/2023, thời hạn vay 5 năm. Mục đích vay vốn nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

Quyết nghị vay vốn tại BIDV của DIG Croup

Quyết nghị của DIG muốn vay 2.000 tỷ của BIDV

Trước đó, tại cuộc họp thường kỳ vào tháng 11/2023 vừa qua, DIG đã thông qua khoản vay trên, Ban Đầu tư Tài chính & IR của Công ty cho biết sẽ hoàn tất các thủ tục phê duyệt hạn mức tín dụng đầu tư đối với dự án Khu đô thị Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc. Đồng thời, phấn đấu hoàn thành mục tiêu thu xếp tài chính năm 2023 trong đầu tháng 12.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng nợ vay của DIG tại thời điểm 30/09/2023 ghi nhận hơn 2,809 tỷ đồng, giảm 27% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay là 1,893 tỷ đồng, chiếm hơn 67%. Riêng dư nợ vay tại BIDV gần 611 tỷ đồng.

Về cổ phiếu, DIG có kế hoạch huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, đến nay phương án này vẫn còn bỏ ngỏ.

Vào tháng 4/2022, tại đại hội đồng cổ đông thường niên, DIG đã thông qua phương án phát hành thêm 100 triệu cổ phiếu với giá chào bán 30.000 đồng/cổ phiếu.

Sau đó, tại ĐHĐCĐ bất thường lần 2 diễn ra vào hồi tháng 10/2022, công ty thông qua phương án điều chỉnh giá chào bán xuống còn 15.000 đồng/cổ phiếu sau khi ĐHĐCĐ bất thường lần 1 tổ chức bất thành do không đủ tỷ lệ cổ đông tham gia.

Tiếp đó, vào tháng 2/2023, DIG công bố dời thời gian chào bán 100 triệu cổ phiếu, giá 15.000 đồng/cổ phiếu từ quý I/2023 sang quý II/2023, rồi đến quý III/2023.

Bên cạnh đó, DIG cũng điều chỉnh phương án sử dụng vốn. Toàn bộ số vốn thu được dự kiến là 1.500 tỷ đồng vẫn được sử dụng cho đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Trong đó, chi phí bồi thường và giải phóng mặt bằng được tăng từ 780 tỷ đồng lên 1.000 tỷ đồng; chi phí xây lắp tăng từ 250 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng; tiền sử dụng đất được giữ nguyên là 200 tỷ đồng và không còn mục lãi trái phiếu và chi phí tư vấn. Thời gian giải ngân dự kiến là năm 2023-2024.

Khá bất ngờ khi sau hơn 1 năm kể từ ngày thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không thành, DIG tiến hành vay BIDV 2.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023 của DIG cho thấy kết quả kinh doanh giảm sút ở nhiều lĩnh vực hoạt động.

Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2022, doanh thu kinh doanh bất động sản giảm 44%, còn 126 tỷ đồng; doanh thu bán thành phẩm giảm 57%, còn gần 29 tỷ đồng; doanh thu hoạt động xây lắp giảm 48%, còn 43 tỷ đồng; và doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 28%, còn 35 tỷ đồng. Do đó, tổng doanh thu thuần trong quý 3/2023 của DIG chỉ đạt hơn 235 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, doanh thu tài chính của DIG cũng giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ còn gần 11 tỷ đồng. Tuy nhiên, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều giảm mạnh theo.

Kết quả, DIG báo lãi ròng đạt hơn 12 tỷ đồng trong quý 3/2023, cải thiện đáng kể so với mức lỗ ròng 1 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, DIG ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 594 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 98 tỷ đồng, lần lượt giảm 61% và 31% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với kết quả trên, DIG mới hoàn thành được gần 15% mục tiêu doanh thu và 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Tính đến cuối tháng 9/2023, tổng tài sản của DIG đạt hơn 14.140 tỷ đồng, giảm khoảng 4% so với thời điểm đầu năm nay. Trong đó, hàng tồn kho đã tăng 6% lên 6.277 tỷ đồng, tương ứng 44% tổng tài sản. Trong đó, phần lớn giá trị hàng tồn kho chi phí sản xuất kinh doanh dở dang với giá trị 6.145 tỷ đồng, bao gồm chi phí tại một số dự án như: Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.341 tỷ đồng) và Dự án Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (2.018 tỷ đồng).