Tất cả những điều cần biết về thuế mua bán doanh nghiệp

tat-ca-nhung-dieu-can-biet-ve-thue-mua-ban-doanh-nghiep

Stars Capital Bạn đang bắt đầu kinh doanh và muốn hiểu rõ về thuế mua bán doanh nghiệp? Trong bài viết này, Stars Capital sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về “Tất cả những điều cần biết về thuế mua bán doanh nghiệp” để giúp bạn tối ưu hóa quyền lợi và đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật.

Bài viết liên quan:

Địa chỉ cung cấp dịch vụ mua bán doanh nghiệp tại Hà Nội

Định giá mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Những cuốn sách hay về mua bán doanh nghiệp

Trước hết, hãy tìm hiểu về khái niệm cơ bản của thuế mua bán doanh nghiệp. Bài viết này Stars Capital sẽ giải thích những nguyên tắc cơ bản, loại thuế, và cách tính toán các khoản thuế liên quan đến giao dịch mua bán doanh nghiệp.

Khái niệm về thuế mua bán doanh nghiệp

Thuế mua bán doanh nghiệp là loại thuế được áp dụng đối với các giao dịch mua bán doanh nghiệp. Giao dịch mua bán doanh nghiệp được hiểu là việc chuyển nhượng toàn bộ tài sản, quyền hạn, lợi ích cũng như nghĩa vụ của doanh nghiệp từ một bên sang một bên khác.

Giao dịch mua bán doanh nghiệp có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

+ Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp: Là hình thức chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông trong doanh nghiệp cho một hoặc nhiều người khác.

+ Chuyển nhượng toàn bộ doanh nghiệp: Là hình thức chuyển nhượng toàn bộ tài sản, quyền hạn, lợi ích cũng như nghĩa vụ của doanh nghiệp cho một hoặc nhiều người khác.

+ Chuyển nhượng một phần vốn góp: Là hình thức chuyển nhượng một phần phần vốn góp của các thành viên hoặc cổ đông trong doanh nghiệp cho một hoặc nhiều người khác.

tat-ca-nhung-dieu-can-biet-ve-thue-mua-ban-doanh-nghiep

Loại thuế mua bán doanh nghiệp áp dụng

Tại Việt Nam, thuế áp dụng đối với mua bán doanh nghiệp là thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

+ Thuế TNCN được áp dụng đối với cá nhân bán doanh nghiệp. Mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là 20%.

Cách tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp như sau:

Thuế TNCN phải nộp = Giá chuyển nhượng thực tế x Thuế suất 20%

+ Thuế TNDN được áp dụng đối với doanh nghiệp bán doanh nghiệp. Mức thuế suất đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là 20%.

Cách tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Giá chuyển nhượng thực tế trừ đi giá trị còn lại của tài sản cố định và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp x Thuế suất 20%

Căn cứ tính thuế mua bán doanh nghiệp

+ Căn cứ tính thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là giá chuyển nhượng thực tế. Giá chuyển nhượng thực tế là giá bán được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng vốn góp.

+ Căn cứ tính thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là giá chuyển nhượng thực tế trừ đi giá trị còn lại của tài sản cố định và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp. Giá trị còn lại của tài sản cố định được xác định theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán. Các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp bao gồm các khoản nợ phải trả cho người lao động, các khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp, các khoản nợ phải trả cho ngân hàng,…

Thời hạn nộp thuế mua bán doanh nghiệp

+ Thời hạn nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp được lập.

+ Thời hạn nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ tính thuế.

Nơi nộp thuế mua bán doanh nghiệp

+ Người nộp thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp nộp thuế tại Chi cục Thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở.

+ Người nộp thuế TNDN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp nộp thuế tại Cục Thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở.

Một số lưu ý về thuế mua bán doanh nghiệp

+ Giá chuyển nhượng vốn góp phải được xác định theo giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

+ Trường hợp giá chuyển nhượng vốn góp không phù hợp theo giá thị trường thì cơ quan thuế được ấn định lại giá chuyển nhượng.

+ Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vốn cũng là tổ chức nước ngoài thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tổ chức nước ngoài.

Các loại thuế khác có thể phát sinh

Ngoài thuế TNCN và thuế TNDN, trong một số trường hợp, các loại thuế khác cũng có thể phát sinh trong giao dịch mua bán doanh nghiệp, bao gồm:

+ Thuế giá trị gia tăng (GTGT): Áp dụng đối với doanh nghiệp bán doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có phát sinh hoạt động chuyển nhượng hàng hóa, dịch vụ.

Mức thuế suất thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ là 10%.

+ Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản: Áp dụng đối với cá nhân bán doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có tài sản là bất động sản.

Mức thuế suất thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là 20%.

+ Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán: Áp dụng đối với cá nhân bán doanh nghiệp nếu doanh nghiệp có tài sản là chứng khoán.

Mức thuế suất thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán là 0,1%.

Tư vấn và hỗ trợ

Để tránh những rủi ro và tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia tư vấn thuế khi thực hiện giao dịch mua bán doanh nghiệp. Các chuyên gia tư vấn thuế sẽ giúp doanh nghiệp:

  • Xác định đúng loại thuế áp dụng và căn cứ tính thuế.
  • Tính toán chính xác số thuế phải nộp.
  • Nộp thuế đúng hạn và đúng quy định.

Với những thông tin trên, Stars Capital hy vọng bạn đã hiểu rõ hơn về thuế mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà Vinaconex2, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

  • Điện thoại: 0963307675
  • stargroups488@gmail.com
  • Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán
  • Khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính cần tư vấn về giải pháp về dòng tiền, cần cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản, dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp