Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) – công ty mẹ của HOSE lãi hàng nghìn tỷ, vượt kế hoạch năm

Stars Capital – Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) – công ty mẹ của HOSE vừa có báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Sở này lãi sau thuế gần 1,343 tỷ đồng, vượt 9% kế hoạch năm.

Cổ phiếu cần quan tâm: Tập đoàn Cao su Việt Nam (cổ phiếu GVR) sắp chi hàng nghìn tỷ trả cổ tức

Nhận định thị trường chứng khoán tuần tới (6-10/11/2023): Suy giảm đà tăng của nhịp hồi kỹ thuật?

Stars Capital cung cấp dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

Giải pháp tài chính cơ cấu doanh nghiệp và cơ cấu tái sản của Stars Capital

Qua 9 tháng hoạt động, tổng doanh thu của VNX là 1,370 tỷ đồng, đạt hơn 105% kế hoạch năm đã báo cáo Bộ Tài chính. Tổng chi phí bằng gần 33% so với kế hoạch tài chính. Tổng lợi nhuận sau thuế là gần 1,343 tỷ đồng, đạt 109% so với kế hoạch năm.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động đầu tư vốn vào Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2022 và đạt 138% so với kế hoạch năm. Nguyên nhân tăng tưởng mạnh này do thị trường cổ phiếu thanh khoản tốt, trong khi đó, doanh thu từ hoạt động đầu tư vốn vào Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sụt giảm so với cùng kỳ năm 2022 và chỉ đạt gần 63% so với kế hoạch năm.

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) lãi khủng

Theo đó, tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu của VNX là 44.92%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE) là 44.77%. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA) là 38.84%.

Trước đó, trong năm 2022, dù thị trường chứng khoán không thuận lợi nhưng VNX vẫn đạt kết quả kinh doanh rất ấn tượng.

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất 2022 do VNX công bố, doanh thu thuần đạt 3.423 tỷ đồng, tăng 67% so với năm 2021. Nguồn thu chủ yếu đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán được hợp nhất từ hai công ty con là HoSE và HNX.

Trong cơ cấu doanh thu, riêng mảng dịch vụ giao dịch chứng khoán đóng góp 93% vào tổng doanh thu trên, còn lại là các mảng dịch vụ niêm yết chứng khoán, kết nối trực tuyến, sử dụng thiết bị đầu cuối, đấu thầu – đấu giá,…

Chi phí vốn đạt hơn 169 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam lên đến hơn 95%, lợi nhuận gộp ghi nhận 3.254 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ.

Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi về chứng khoán, đơn vị này còn ghi nhận 113 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, gấp hơn 3 lần so với thực hiện năm 2021.

Khấu trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế VNX còn 2.089 tỷ đồng, tăng gần 53% so với thực hiện năm trước. Sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, phần lợi nhuận đem nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi nhận hơn 2.044 tỷ đồng.

Được biết, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam chính thức hoạt động vào ngày 06/08/2021. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, được tổ chức theo mô hình công ty TNHH MTV do Bộ Tài chính đại diện nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình mẹ – con dựa trên sự sắp xếp lại HNX và HOSE.

Nhiệm vụ chính của VNX là thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà VinaConex2, Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội

  • Điện thoại:  0963307675
  • Stargroups488@gmail.com
  • Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán
  • Khách hàng cần giải pháp về dòng tiền, cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản, dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp