Những quy định pháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

nhung-quy-dinh-phap-luat-ve-mua-ban-sap-nhap-doanh-nghiep-o-viet-nam

Stars Capital – Nắm vững những quy định pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam giúp bạn hiểu rõ về quy trình và trách nhiệm pháp lý. Cùng Stars Capital đọc bài viết này để tìm hiểu “Những quy định pháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

Bài viết liên quan:

Thủ tục mua bán sáp nhập doanh nghiệp đầy đủ và chi tiết nhất

Những điều cần biết về mua bán cổ phần doanh nghiệp

Một số sàn mua bán doanh nghiệp được nhiều người tìm kiếm hiện nay

Khái niệm mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Ở Việt Nam, pháp luật không có quy định cụ thể về mua bán doanh nghiệp, chỉ có quy định về hợp nhất và sáp nhập doanh nghiệp.

Hợp nhất doanh nghiệp  là việc hai hoặc nhiều công ty cùng loại (công ty bị hợp nhất) kết hợp thành một công ty mới (công ty hợp nhất). Các công ty bị hợp nhất chấm dứt tồn tại và hình thành mới một công ty trên cơ sở kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của các công ty bị hợp nhất.

Sáp nhập doanh nghiệp Sáp nhập doanh nghiệp là hình thức kết hợp một hoặc một số công ty cùng loại (công ty bị sáp nhập) vào một công ty khác (công ty nhận sáp nhập) trên cơ sở chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập vào công ty nhận sáp nhập. Công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại, công ty nhận sáp nhập vẫn tồn tại và kế thừa toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của công ty bị sáp nhập.

Tại sao cần hiểu rõ quy định pháp luật?

Hiểu rõ về quy định pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp là chìa khóa để đảm bảo rằng bạn đang tham gia vào quá trình kinh doanh một cách hợp pháp và an toàn. Việc không tuân thủ các quy định này có thể dẫn đến các hậu quả nghiêm trọng, bao gồm các vấn đề pháp lý và tài chính.

Quy định pháp luật về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Pháp luật trong hoạt động M&A được hiểu là sự tổng hợp các quy phạm pháp luật thuộc nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau, điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình các bên tiến hành hoạt động M&A. Theo đó, pháp luật về M&A doanh nghiệp (DN) được quy định cụ thể tại một số văn bản quy phạm pháp luật sau:

M&A theo quy định của Luật Doanh nghiệp

Công Ty TNHH:

 • Chuyển Nhượng Phần Vốn Góp: Điều 52 và 53 của Luật Doanh Nghiệp đề cập đến việc chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên trong công ty TNHH, đặc biệt là quy định về việc chuyển nhượng phần vốn góp của các đối tác.

Công Ty Cổ Phần:

 • Mua Bán Cổ Phần: Điều 125 và 126 quy định về quyền và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị (HĐQT) trong việc quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của công ty tại thời điểm gần nhất.

Thủ Tục và Hồ Sơ:

 • Chia, Tách, Hợp Nhất, Sáp Nhập: Chương 9 của Luật Doanh Nghiệp quy định về các thủ tục, hồ sơ và trình tự đăng ký doanh nghiệp nhận sáp nhập. Các công ty cần tuân thủ những quy định này để đảm bảo rằng mọi giao dịch diễn ra hợp pháp và minh bạch.

M&A doanh nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư

Góp Vốn và Mua Cổ Phần:

 • Điều 24 của Luật Đầu Tư xác định quyền của nhà đầu tư trong việc góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp vào tổ chức kinh tế. Điều này mở đường cho các giao dịch M&A thông qua việc mua cổ phần của các công ty hoặc góp vốn vào các doanh nghiệp.

M&A doanh nghiệp theo quy định của Luật Cạnh tranh

Hình Thức Tập Trung Kinh Tế:

 • Luật Cạnh Tranh năm 2019 đưa ra định nghĩa và quy định chi tiết về các hình thức tập trung kinh tế bao gồm sáp nhập, hợp nhất, mua lại, và liên doanh giữa các doanh nghiệp. Quy định này cũng nắm bắt các trường hợp cấm để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh.

Kiểm Soát và Chi Phối:

 • Các quy định trong Luật Cạnh Tranh giúp xác định ngưỡng kiểm soát và chi phối, giúp người tham gia M&A hiểu rõ về mức độ can thiệp của cơ quan quản lý và đánh giá các rủi ro liên quan đến việc gom một lượng lớn tài sản, quyền lợi.

nhung-quy-dinh-phap-luat-ve-mua-ban-sap-nhap-doanh-nghiep-o-viet-nam

Những quy định pháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam

M&A doanh nghiệp theo quy định của Luật Chứng khoán

Chia, Tách, Sáp Nhập:

 • Luật Chứng Khoán năm 2021 chi tiết hóa về quy trình chia, tách, sáp nhập công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ, đồng thời đặt ra các yêu cầu nghiêm ngặt để đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch M&A.

M&A doanh nghiệp theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng

Chấp Thuận và Thực Hiện:

 • Đối với các tổ chức tín dụng, mọi hoạt động liên quan đến chia, tách, hợp nhất, sáp nhập cần được chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và tuân thủ theo các quy định trong Luật Các Tổ Chức Tín Dụng.

Kết luận

Nắm vững các quy định pháp lý này không chỉ giúp doanh nghiệp tránh các rủi ro pháp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình M&A, đặc biệt trong bối cảnh thị trường kinh doanh ngày càng phức tạp tại Việt Nam. Cẩn thận và thông tin là chìa khóa để thành công trong môi trường M&A đầy thách thức của Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà Vinaconex2, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 • Điện thoại: 0963307675
 • stargroups488@gmail.com
 • Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán
 • Khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính cần tư vấn về giải pháp về dòng tiền, cần cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản, dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp