Hướng dẫn chi tiết nhất về cách hạch toán mua bán doanh nghiệp

huong-dan-chi-tiet-nhat-ve-cach-hach-toan-mua-ban-doanh-nghiep

Stars Capital – Tìm hiểu cách hạch toán mua bán doanh nghiệp một cách chi tiết và chính xác nhất để đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ tốt nhất. Bài viết này, Stars Capital sẽ “Hướng dẫn chi tiết nhất về cách hạch toán mua bán doanh nghiệp“, giúp bạn hiểu rõ hơn về quy trình này và giảm thiểu rủi ro tài chính cho doanh nghiệp của mình.

Bài viết liên quan:

Nở rộ các chợ mua bán doanh nghiệp online

Tất cả những điều cần biết về thuế mua bán doanh nghiệp

Định giá mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

Khái niệm hạch toán mua bán doanh nghiệp

Hạch toán mua bán doanh nghiệp là việc ghi chép, tổng hợp, phân tích các nghiệp vụ mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Hạch toán mua bán doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng, phục vụ cho việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Các nghiệp vụ hạch toán mua bán doanh nghiệp

Các nghiệp vụ hạch toán mua bán doanh nghiệp bao gồm:

Hạch toán mua hàng 

Hạch toán mua hàng hóa, vật tư, tài sản cố định là việc ghi chép, tổng hợp, phân tích các nghiệp vụ mua hàng hóa, vật tư, tài sản cố định phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Các nghiệp vụ hạch toán mua hàng hóa, vật tư, tài sản cố định bao gồm:

 • Hạch toán mua hàng trả tiền ngay

Khi doanh nghiệp mua hàng trả tiền ngay, kế toán cần thực hiện các bút toán sau:

Nợ TK 156 – Trị giá mua hàng nhập kho
Có TK 111 – Tiền mặt
Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

Ví dụ: Ngày 01/01/2023, Công ty A mua 100 chiếc bút bi với giá 10.000 đồng/chiếc, tổng giá trị 1.000.000 đồng. Công ty A trả tiền ngay bằng tiền mặt.

Kế toán sẽ thực hiện bút toán như sau:

Nợ TK 156 – Trị giá mua hàng nhập kho (1.000.000)
Có TK 111 – Tiền mặt (1.000.000)

Hướng dẫn cách hạch toán mua hàng trả tiền ngay

Bước 1: Lập phiếu nhập kho

Phiếu nhập kho là chứng từ quan trọng dùng để ghi nhận hàng hóa, vật tư nhập vào kho. Nội dung phiếu nhập kho cần ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • Ngày, tháng, năm
 • Tên, đơn vị tính, số lượng, giá trị hàng hóa, vật tư nhập kho
 • Nguồn nhập
 • Người nhập, người nhận

Bước 2: Lập hóa đơn GTGT

Hóa đơn GTGT là chứng từ quan trọng dùng để ghi nhận giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ có phát sinh thuế GTGT. Nội dung hóa đơn GTGT cần ghi đầy đủ các thông tin sau:

 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
 • Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua
 • Số lượng, đơn giá, thành tiền của hàng hóa, dịch vụ
 • Thuế suất, số tiền thuế GTGT

Bước 3: Hạch toán vào sổ sách kế toán

Căn cứ vào phiếu nhập kho và hóa đơn GTGT, kế toán thực hiện các bút toán hạch toán mua hàng trả tiền ngay như sau:

Nợ TK 156 – Trị giá mua hàng nhập kho
Có TK 111 – Tiền mặt
Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng

 • Hạch toán mua hàng trả tiền theo kỳ

Khi doanh nghiệp mua hàng trả tiền theo kỳ, kế toán cần thực hiện các bút toán sau:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán
Có TK 156 – Trị giá mua hàng nhập kho

Ví dụ: Ngày 01/01/2023, Công ty A mua 100 chiếc bút bi với giá 10.000 đồng/chiếc, tổng giá trị 1.000.000 đồng. Công ty A trả tiền cho nhà cung cấp vào ngày 15/01/2023.

Kế toán sẽ thực hiện bút toán như sau:

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán (1.000.000)
Có TK 156 – Trị giá mua hàng nhập kho (1.000.000)

huong-dan-chi-tiet-nhat-ve-cach-hach-toan-mua-ban-doanh-nghiep

Hạch toán bán hàng

 • Hạch toán bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT

Khi doanh nghiệp bán hàng theo giá bán chưa có thuế GTGT, kế toán cần thực hiện các bút toán sau:

Nợ TK 111 – Tiền mặt
Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Ví dụ: Ngày 01/01/2023, Công ty A bán 100 chiếc bút bi với giá 10.000 đồng/chiếc, tổng giá trị 1.000.000 đồng, đã thu tiền ngay bằng tiền mặt.

Kế toán sẽ thực hiện bút toán như sau:

Nợ TK 111 – Tiền mặt (1.000.000)
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (1.000.000)

 • Hạch toán bán hàng theo giá bán đã có thuế GTGT

Khi doanh nghiệp bán hàng theo giá bán đã có thuế GTGT, kế toán cần thực hiện các bút toán sau:

Nợ TK 111 – Tiền mặt
Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng
Nợ TK 131 – Phải thu khách hàng
Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp

Ví dụ: Ngày 01/01/2023, Công ty A bán 100 chiếc bút bi với giá 12.000 đồng/chiếc, tổng giá trị 12.000.000 đồng, đã thu tiền ngay bằng tiền mặt. Thuế suất thuế GTGT là 10%.

Hạch toán giá vốn hàng bán

Giá vốn hàng bán là toàn bộ chi phí sản xuất, mua hàng, vận chuyển, bốc xếp, bảo quản,… hàng hóa, dịch vụ đã tiêu hao để có được hàng hóa, dịch vụ bán ra.

Giá vốn hàng bán được xác định bằng cách tính tổng các khoản sau:

 • Giá trị mua hàng (bao gồm mua hàng trả tiền ngay, mua hàng trả tiền theo kỳ, mua hàng trả chậm,…)
 • Chi phí vận chuyển, bốc xếp,…
 • Chi phí bảo quản hàng hóa
 • Chi phí sản xuất chung (nếu doanh nghiệp tự sản xuất hàng hóa)

Khi doanh nghiệp bán hàng, kế toán cần thực hiện các bút toán sau để ghi nhận giá vốn hàng bán:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
Có TK 156 – Trị giá mua hàng nhập kho

Ví dụ: Ngày 01/01/2023, Công ty A bán 100 chiếc bút bi với giá 10.000 đồng/chiếc, tổng giá trị 1.000.000 đồng, đã thu tiền ngay bằng tiền mặt. Giá thành sản xuất mỗi chiếc bút bi là 5.000 đồng.

Kế toán sẽ thực hiện bút toán như sau:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (5.000.000)
Có TK 156 – Trị giá mua hàng nhập kho (5.000.000)

Hạch toán các nghiệp vụ khác liên quan đến mua bán

Ngoài các nghiệp vụ mua hàng và bán hàng cơ bản, kế toán còn cần thực hiện hạch toán các nghiệp vụ khác liên quan đến mua bán như:

 • Hạch toán trả lại hàng cho người bán
 • Hạch toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán
 • Hạch toán hàng bán bị trả lại
 • Hạch toán hàng bán bị hao hụt, mất mát

Các nghiệp vụ này cũng rất quan trọng, ảnh hưởng đến việc xác định giá vốn hàng bán, doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Lưu ý khi hạch toán mua bán

Khi hạch toán mua bán, kế toán cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về kế toán, thuế.
 • Sử dụng đúng các tài khoản kế toán liên quan.
 • Thực hiện các bút toán chính xác, đầy đủ.

Kết luận

Hạch toán mua bán doanh nghiệp là một nghiệp vụ kế toán quan trọng, liên quan đến việc ghi nhận các khoản thu chi, hàng tồn kho, giá vốn hàng bán,… của doanh nghiệp. Hạch toán đúng đắn sẽ giúp doanh nghiệp có được thông tin chính xác về tình hình tài chính, từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh hiệu quả.

Để hạch toán mua bán doanh nghiệp đúng đắn, kế toán cần nắm vững các quy định của pháp luật về kế toán, thuế. Ngoài ra, kế toán cũng cần sử dụng các phần mềm kế toán chuyên nghiệp để hỗ trợ công việc hạch toán.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà Vinaconex2, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 • Điện thoại: 0963307675
 • stargroups488@gmail.com
 • Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán
 • Khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính cần tư vấn về giải pháp về dòng tiền, cần cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản, dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp