Cổ phiếu cần quan tâm: Lợi nhuận trước thuế của VPB giảm mạnh

Stars Capital – Theo KBSV Việt Nam, lợi nhuận trước thuế 3Q2023 của NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (cổ phiếu VPB) giảm 30.9% YoY.

Cổ phiếu cần quan tâm: Phân tích tiềm năng và khuyến nghị về việc có nên mua cổ phiếu NLG?

Nhận định thị trường chứng khoán tuần tới (23-27/10/2023): Tiếp tục biến động mạnh để tìm điểm cân bằng mới

Lợi nhuận quý 3/2023 của các công ty chứng khoán như thế nào?

Mới đây, Chứng khoán KBSV Việt Nam đã cập nhật kết quả kinh doanh của VPB, cho thấy lợi nhuận trước trước thuế của doanh nghiệp này bị sụt giảm mạnh.

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng hợp nhất đạt 17.1% YTD trong đó ngân hàng mẹ tăng trưởng 22.1% YTD.

Thu nhập lãi thuần đạt 8,837 tỷ VND, giảm 14.9% YoY; thu nhập ngoài lãi đạt 2,425 tỷ VND, giảm 21.5% YoY khiến TOI đạt 11,262 tỷ VND (-16.4% YoY). Trong kì, Trích lập dự phòng đạt 4,950 tỷ VND, giảm 23.7% QoQ và 8.7% YoY giúp LNTT đạt 3,117 tỷ VND (+19.3% QoQ, -30.9% YoY).

NIM giảm 214bps so với cùng kì. NIM 3Q2023 đạt 5.49% giảm 21bps QoQ và 214bps Yoy do chất lượng tài sản đi xuống trong các quý gần đây cùng việc giảm lãi suất để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ảnh hưởng đến lãi suất đầu ra bình quân trong khi chi phí vốn bình quân tăng do lãi suất huy động cao cuối năm 2022 đầu năm 2023.

Tỷ lệ CASA có dấu hiệu phục hồi tốt, đạt 16.8%, tăng 184bps QoQ.

Chất lượng tài sản có sự cải thiện nhờ FEcredit.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất đạt 5.74% (-1.7 ppts QoQ) trong đó nợ nhóm 4 và 5 đều giảm mạnh lần lượt 54bps QoQ và 101bps QoQ. Trong kì, VPB tiếp tục đẩy mạnh xử lý nợ xấu, đạt 5,867 tỷ VND, tương đương với 4 quý trước đó.

Tuy nhiên chất lượng tài sản của ngân hàng mẹ vẫn chưa có sự cải thiện rõ ràng với NPL đạt 3.96%, tăng 8bps QoQ, chủ yếu ở nợ nhóm 4 tăng 31bps QoQ. Trong khi đó, tỷ lệ nợ nhóm 2 dù đã giảm so với 2Q tuy nhiên vẫn duy trì ở mức cao, đạt 7.59%. Cùng với đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 39.37%, khiến tạo áp lực trích lập dự phòng trong phần còn lại của năm cũng như năm 2024 tiếp tục duy trì ở mức cao.

Trong khi đó, chất lượng tài sản của FEcredit được cải thiện mạnh mẽ với tỷ lệ NPL ước tính đạt 18.98%, giảm 9.39 ppts QoQ. Trong đó nợ nhóm 4 và nhóm 5 đều giảm mạnh lần lượt 3.84 ppts QoQ và 6.02 ppts QoQ. Theo quan sát của KBSV có khoảng hơn 4,000 tỷ VND đã được tất toán trong kỳ này.