Xử lý nợ xấu là gì

xu-ly-no-xau-la-gi

Stars Capital Xử lý nợ xấu là gì?” không chỉ là một câu hỏi mà còn là một quá trình quan trọng để tái thiết lập tình hình tài chính. Bài viết này, Stars Capital sẽ đưa ra thông tin chi tiết và bí quyết để giải quyết tình trạng nợ một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Bài viết liên quan:

Nợ ngân hàng bao lâu thì bị khởi kiện

Vay ngân hàng không trả có bị đi tù không

Nợ ngân hàng bao nhiêu thì bị khởi kiện

Nợ xấu là gì?

Theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN, nợ xấu là khoản nợ của khách hàng có phát sinh từ hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, đã quá thời hạn trả nợ theo hợp đồng tín dụng hoặc bị bên đi vay không có khả năng trả nợ theo quy định của pháp luật, bao gồm:

  • Nợ quá hạn trên 90 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán;
  • Nợ có khả năng mất vốn;
  • Nợ đã được xử lý bằng biện pháp tái cơ cấu nhưng vẫn còn vi phạm cam kết theo quy định của pháp luật.

Các phương pháp xử lý nợ xấu

Các phương pháp xử lý mà Ngân hàng thương mại áp dụng trong quá xử lý nợ xấu bao gồm:

Thứ nhất, xử lý nợ xấu trong hoạt động cho vay của ngân hàng thông qua thu hồi trực tiếp và thông qua phát mãi tài sản đảm bảo nợ vay. Trên cơ sở kết quả phân loại nợ định kỳ, ngân hàng cần thực hiện rà soát, xây dựng phương án xử lý, thu hồi nợ xấu theo từng biện pháp cụ thể. Theo đó, biện pháp thu hồi nợ trực tiếp từ khách hàng, thu hồi nợ thông qua việc phát mãi tài sản đảm bảo được ưu tiên đặt lên hàng đầu.

Thứ hai, xử lý nợ xấu trong hoạt động cho vay của ngân hàng bằng biện pháp cơ cấu lại nợ. Cơ cấu lại nợ là biện pháp được sử dụng khi một khoản nợ đến kỳ hạn trả nợ nhưng ngân hàng đánh giá khách hàng khó có khả năng trả nợ cho Ngân hàng theo lịch trả nợ đã ký trước đó do khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, tuy nhiên, nếu Ngân hàng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ thì khách hàng hoàn toàn có khả năng trả nợ cho ngân hàng đúng hạn.

xu-ly-no-xau-la-gi

Xử lý nợ xấu là gì? Các phương pháp xử lý nợ xấu

Thứ ba, xử lý nợ xấu trong hoạt động cho vay của ngân hàng bằng việc trích lập và sử dụng quỹ dự phòng rủi ro. Thực hiện theo quyết định số 493/2005, quyết định số 18/2007 và thông tư số 02/2013/TT – NHNN ngày 21/1/2013 của Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro.

Thứ tư, xử lý nợ xấu trong hoạt động cho vay của ngân hàng bằng biện pháp giảm, miễn lãi, biện pháp này được áp dụng nhằm giảm bớt khó khăn về tài chính cho khách hàng, tạo điều kiện cho khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, khuyến khích khách hàng trả một phần hoặc toàn bộ nợ xấu còn lại ở ngân hàng.

Thứ năm, xử lý nợ xấu trong hoạt động cho vay của ngân hàng bằng hiện pháp mua bán nợ. Bên bán nợ là thường là các chủ nợ, bên mua nợ là các tổ chức mua bán nợ chuyên nghiệp và tài sản giao dịch là các khoản nợ. Việc bán nợ này cũng được xem là phương án XLNX nhanh nhất, giúp chủ nợ thu hồi một phần vốn kinh doanh để phục vụ cho các nhu cầu và cơ hội kinh doanh mới, nhằm cải thiện tỉnh hình tải chính.

Thứ sáu, xử lý nợ xấu trong hoạt động của NHTM bằng các biện pháp pháp lý, đây là biện pháp cuối cùng được Ngân hàng áp dụng sau khi áp dụng các biện pháp trên nhưng không mang lại hiệu quả trong việc thu hồi nợ.

Cuối cùng, xử lý hoạt động cho vay của ngân hàng bằng các biện pháp khác như tái cơ cấu doanh nghiệp, ngoài ra ngân hàng cũng nên chủ động trong việc tiếp nhận nợ xấu phát sinh, xây dựng các phòng chuyên trách để xử lý nợ xấu.

Xử lý nợ xấu là một vấn đề quan trọng đối với các ngân hàng thương mại và nền kinh tế. Việc xử lý nợ xấu hiệu quả sẽ giúp các ngân hàng lành mạnh hóa tình hình tài chính, góp phần ổn định kinh tế.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà Vinaconex2, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

  • Điện thoại: 0963307675
  • stargroups488@gmail.com
  • Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán
  • Khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính cần tư vấn về giải pháp về dòng tiền, cần cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản, dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp