VNDirect Research khuyến nghị cổ phiếu VPB như thế nào?

VNDirect Research khuyến nghị cổ phiếu VPB như thế nào?

Stars Capital – Chứng khoán VNDirect (VNDirect Research – VND) đã có báo cáo phân tích, nhận định và khuyến nghị cổ phiếu VPB trong thời gian tới.

Cổ phiếu cần quan tâm: Vietcombank (cổ phiếu VCB) giữ ngôi vương lợi nhuận ngành ngân hàng năm 2023

Lợi nhuận KienlongBank (cổ phiếu KLB) tăng mạnh vì lý do gì?

8% dân số mở tài khoản, công ty chứng khoán lãi lớn vì từ cho vay margin

Stars Capital cung cấp dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

Theo VND, Ngân hàng mẹ VPB có mức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ (22% so với đầu năm) – cao nhất trong ngành. Tuy nhiên, NIM riêng lẻ tiếp tục giảm mạnh 1,5 điểm %, xuống còn 3,8% trong Q3/23.

Tỷ lệ CIR được quản lý tốt ở mức 26,2% trong 3Q/23 – thấp hơn so với trung bình ngành (30-35%), đẩy LN ròng Q3/23 của NH mẹ đạt ~2,5 nghìn tỷ đồng (-36% svck và -21% sv quý trước).

Do đó, VND đã đưa cổ tức tiền mặt là 1,000 đồng/cổ phiếu trong vòng ba năm tiếp theo vào mô hình định giá và tổng tỷ suất sinh lời của cổ phiếu.

Luận điểm đầu tư

Qua bài phân tích, VND đã đưa ra một số luận điểm đầu tư cho cổ phiếu VND.

VPB đang đợi rót vốn mới giúp đẩy mạnh tăng trưởng cho vay

VPB chính thức hoàn hành việc bán 15% vốn điều lệ cho đối tác lớn nhất của mình, SMBC, với giá 1,5 tỷ USD, nâng tổng vốn chủ sở hữu lên 140 nghìn tỷ đồng – xếp vị trí thứ hai trong ngành. Giao dịch chiến lược này dự kiến sẽ mở rộng cơ sở khách hàng của NH đến các công ty FDI, đặc biệt với các công ty có liên quan đến Nhật Bản. CAR của NH sẽ cải thiện đáng kể lên 17% từ 13,8% cuối Q3/23 theo ước tính của VND.

VND nâng dự phóng tăng trưởng cho vay năm 2023, 2024, và 2025 từ 25/23/18% lên 28/25/20%, cao nhất trong ngành để phản ánh nguồn vốn vững mạnh của ngân hàng.

VNDirect Research khuyến nghị cổ phiếu VPB như thế nào?

VPB đang đợi rót vốn mới giúp đẩy mạnh tăng trưởng cho vay

FE Credit hoàn tất tái cấu trúc, sẵn sàng đón đầu làn sóng tăng trưởng mới

FE Credit báo cáo 5 t đồng lãi trước thuế trong Q3/23 sv mức lỗ ~2 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 2 năm 2023. Kết quả thuận lợi này chủ yếu đến từ chi phí hoạt động giảm (CIR giảm xuống 30,5% trong Q3/23 từ 37,4% trong Q2/23) và chi phí dự phòng (- 47,3% sv quý trước). Việc hoàn tất quá trình tái cấu trúc vào thời điểm này sẽ đặt FE Credit trong vị thế thuận lợi nếu nhu cầu tiêu dùng cải thiện trong quý 4 năm 2023.

Dự báo TOI thấp hơn do NIM và hoạt động thu hồi nợ xấu của VPB suy giảm

VND ước tính VPB sẽ giảm NIM riêng lẻ cho năm 2023 và 2024 từ 5,8% xuống 5,6% do hoạt động kinh tế chậm lại và nhu cầu tín dụng vẫn còn suy yếu.

Ngoài ra, dự báo thu nhập ngoài lãi cho năm 2023, 2024, và 2025 xuống 16%/28%/18% so với báo cáo trước đó do hoạt động thu hồi nợ xấu suy giảm. Thu nhập từ thu hồi nợ/ tổng dư nợ cho vay trong 9T23 giảm xuống 0,5% so với biến động thông thường trong khoản 0,7-1,2% từ năm 2020.

Ngân hàng mẹ tăng trưởng tín dụng dẫn đầu nhưng NIM và chất lượng tài sản suy giảm

Cuối quý 3 năm 2023, ngân hàng mẹ có mức tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ (22% so với đầu năm) – cao nhất trong ngành, với mức tập trung hơn vào cho vay doanh nghiệp (+~25% so với đầu năm).

Trong khi đó, NIM riêng lẻ tiếp tục thu hẹp trong quý 3 năm 23 khi ngân hàng thực hiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng. Cụ thể, lợi suất tài sản trong Q3/23 giảm 42 điểm cơ bản sv quý trước trong chi phí vốn chỉ giảm xuống 20 điểm cơ bản so với  quý trước, khi mà tỷ trọng nguồn vốn nước ngoài/tổng nguồn vốn của ngân hàng vẫn cao.

Do đó, NIM riêng lẻ trong quý 3 năm 23 giảm xuống còn 3,8%, đánh dấu mức thấp nhất kể từ năm 2016. Tỷ trọng cho vay doanh nghiệp bất động sản tăng trong cấu trúc dư nợ của ngân hàng, có thể sẽ gây cản trở khả năng tăng trưởng NIM trong ngắn hạn khi thị trường bất động sản vẫn đang ở trong giai đoạn khó khăn.

Về mặt chi phí, tỷ lệ CIR được quản lý tốt ở mức 26,2% – thấp hơn so với mức trung bình ngành (30-35%). Kết hợp với chi phí tín dụng cao hơn sv quý trước (2,53% trong quý 3 năm 2023 so với 2,45% trong quý 2 năm 2023). Lợi nhuận ròng của ngân hàng mẹ đạt khoảng 2,5 nghìn tỷ đồng (-36% so với cùng kỳ và -21% so với quý trước).

Đáng chú ý, chất lượng tài sản tiếp tục suy giảm khi NPL riêng lẻ tăng lên 3,96% từ 3,88% cuối quý 2 năm 2023, chủ yếu đến từ phân khúc cho vay bán lẻ (đóng góp 62% cho vào nợ xấu hợp nhất), cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ và cho vay bất động sản.

Tổng giá trị các khoản nợ được tái cơ cấu theo TT02/23 đạt ~15 nghìn tỷ đồng với 800 tỷ đồng đến từ FE Credit. Đây là mức tương đương với 2,86% của tổng dư nợ cho vay- cao nhất trong ngành nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với khoản nợ được tái cấu trúc trong thời kỳ Covid.

Đáng chú ý, khoản vay cho Novaland (mã cổ phiếu: NVL), một doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn đang phải đối mặt với hạn chế về thanh khoản, vẫn được phân loại là Nhóm 1. Ở khía cạnh tích cực hơn, chúng tôi thấy sự cải thiện ấn tượng trong tỷ lệ NPL hợp nhất (từ 7,44% cuối quý 2 năm 2023 xuống còn 5,74% cuối quý 2 năm 2023), thể hiện tỷ lệ nợ xấu của FE Credit giảm mạnh. Tỷ lệ bao nợ xấu của ngân hàng mẹ duy trì ổn định sv quý trước ở mức 39% nhờ trích lập dự phòng cao hơn.

Ngoài ra, chúng tôi cho rằng tỷ lệ nợ xấu của  ngân hàng có khả năng đã đạt đỉnh khi tỷ lệ nợ xấu hình thành mới/khoản vay nhóm 2 quý trước đó giảm (5,5% trong quý 3 năm 2023 so với 9,1% trong quý 2 năm 2023 và 23,0% trong quý 1 năm 2023) và tỷ lệ khoản vay nhóm 2 thấp hơn so với quý trước (7,6% từ 7,8%).

FE Credit quý 3 năm 2023 sẽ phục hồi sớm hơn dự kiến

VND ấn tượng với tốc độ phục hồi của FE khi nhánh tài chính tiêu dùng vẫn ghi nhận mức lỗ ~2 nghìn tỷ đồng (81,6 triệu USD) LNTT trong Q2/23. Ước tính tính lợi nhuận trước thuế của FE Credit đã đạt lãi trước thuế khoảng 5 tỷ đồng trong quý 3 năm 2023 – vượt kỳ vọng trước đó rằng sự phục hồi này sẽ xảy ra gần cuối năm.

VNDirect Research khuyến nghị cổ phiếu VPB như thế nào?

FE Credit quý 3 năm 2023 sẽ phục hồi sớm hơn dự kiến

Kết quả thuận lợi chủ yếu xuất phát từ chi phí hoạt động giảm (tỷ lệ CIR giảm xuống 30,5% trong quý 3 năm 2023 từ 37,4% trong quý 2 năm 2023) và chi phí dự phòng giảm mạnh (-47,3% so với quý trước). Tỷ lệ NPL cũng cải thiện đáng kể từ 26% cuối quý 2 xuống 21% cuối quý 3.

Duy trì khuyến nghị khả quan với giá mục tiêu thấp hơn là 25.700 đồng

Trước những luận điểm phân tích trên, VND cho rằng, VPB là một trong những cổ phiếu ưa thích với các nhà đầu tư nhìn vào kỳ vọng phục hồi lợi nhuận của ngành ngân hàng Việt Nam trong dài hạn thay vì tập trung vào các khó khăn ngắn hạn.

VND ưa thích VPB vì tỷ lệ an toàn vốn ~17% sau thương vụ với SMBC và mức tăng trưởng tín dụng hàng đầu. Bên cạnh đó, cơ hội mở rộng bên ngoài cho vay truyền thống nhờ các công ty con thuộc lĩnh vực cho vay tiêu dùng (FE Credit), chứng khoán (VPBank Securities) và bảo hiểm phi nhân thọ (OPES). Ngoài ra, định giá hấp dẫn với P/B cho năm 2023 chỉ đạt 1,1 lần – thấp hơn nhiều so với trung bình 3 năm là 1,5 lần và các ngân hàng cùng ngành 1,2 lần so với mức tăng trưởng EPS cao hơn 15% trong giai đoạn 2022-25.

Do đó, VND đưa ra giá mục tiêu của của cổ phiếu VPB là 25.700 đồng dựa trên tỷ trọng bằng nhau giữa hai phương pháp định giá tương đối và định giá thu nhập thặng dư. VND sử dụng lãi suất phi rủi ro là 2,7% (lợi suất trái phiếu chính phủ Việt Nam kỳ hạn 10 năm tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023) và phần bù rủi ro vốn cổ phần là 9,6% (theo điều chỉnh từ NYU Stern).

VND áp dụng P/B mục tiêu là 1,4 lần năm 2023. Con số này cao hơn mức P/B hiện tại của ngành (1,2 lần) do tin tưởng vào sự phục hồi và tăng trưởng của ngân hàng khi nền kinh tế phục hồi. Theo ước tính của chúng tôi, ROE hợp nhất của VPB có thể tăng trở lại lên 15-20% trong giai đoạn 2025-27 sau khi dao động xung quanh mức 10% giai đoạn 2023- 24 trong giai đoạn tái cấu trúc FE Credit.

Do đó, VND duy trì đánh giá Khả quan với giá mục tiêu thấp hơn 25.700 đồng do ước tính NIM thu hẹp và thu nhập từ thu hồi nợ xấu giảm.

Tuy nhiên, cổ phiếu VPB cũng đối diện với một số rủi ro tăng giá bao gồm: sự phục hồi nhanh hơn so với dự kiến tại FEC; NIM ở ngân hàng mẹ cao hơn kỳ vọng; tăng trưởng cho vay tốt hơn kỳ vọng; rủi ro giảm giá là khả năng nợ xấu tăng cao do khẩu vị rủi ro cao của ngân hàng.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch ngày 15/11, cổ phiếu VPB có giá tham chiếu là 19.600 đồng/cổ phiếu.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà VinaConex2, Kim Văn, Kim Lũ, Hoàng Mai, Hà Nội

  • Điện thoại:  0963307675
  • stargroups488@gmail.com
  • Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán
  • Khách hàng cần giải pháp về dòng tiền, cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản, dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp