Tập đoàn Dabaco sản xuất thành công vaccine Dacovac-ASF2