Những quy định về cơ cấu nợ của NHNN mà ai cũng cần nắm rõ