Những kinh nghiệm mua bán công ty giúp nhiều thương vụ M&A thành công ngoài mong đợi