Nhận định thị trường chứng khoán tuần tới (6-10/11/2023)