Cổ phiếu cần quan tâm thời gian tới: Hàng loạt doanh nghiệp công bố lịch chốt quyền trả cổ tức bằng tiền

Stars Capital – Trong tháng 11/2023, hàng loạt doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2022, 2023. Đây cũng là những mã cổ phiếu cần quan tâm thời gian tới.

Cổ phiếu cần quan tâm: Cổ phiếu HTG sẽ chào sàn HOSE ngày 09/11 với giá 31.900 đồng

Nhận định chứng khoán hôm nay (2/11/2023): VN-Index tiếp đà hồi phục kỹ thuật?

Stars Capital cung cấp dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

Dưới đây là danh sách 7 công ty sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt các đợt năm 2022, 2023 vào giữa tháng 11/2023.

Công ty Cổ phần Dược phẩm Dược liệu Pharmedic (Mã cổ phiếu PMC): Ngày 10/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tỷ lệ 80% (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng). Ngày thanh toán là 24/11/2023.

Công ty CP Tái bảo hiểm Hà Nội (Mã cổ phiếu PRE): Ngày 13/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 11,5% (1 cổ phiếu được nhận 1.150 đồng). Ngày thanh toán là 1/12/2023.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (Mã cổ phiếu SBM): Ngày 15/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày thanh toán là 30/11/2023.

Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai (Mã cổ phiếu DNW): Ngày 15/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 tỷ lệ 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày thanh toán là 15/12/2023.

Công ty Cổ phần In tổng hợp Bình Dương (Mã cổ phiếu IBD): Ngày 15/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 3% (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày thanh toán là 30/11/2023.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã cổ phiếu GVR): Ngày 17/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 3,5% (1 cổ phiếu được nhận 350 đồng). Ngày thanh toán là 8/12/2023.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (Mã cổ phiếu NBP): Ngày 21/11/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức bằng tiền năm 2022 tỷ lệ 13% (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Ngày thanh toán là 30/11/2023.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà Vinaconex2, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0963.307.675

Email: Stargroups488@gmail.com

Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán

Khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính cần tư vấn giải pháp về dòng tiền, cần cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản và dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết có thể trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp.