Tại sao lại chọn S-home Tiên Phương 1 – 1 số hình ảnh hoạt động của trường tiểu học Tiên Phương

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC TIÊN PHƯƠNG

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024 

LỄ HỘI CHÀO XUÂN

NGÀY CHÚC MỪNG NĂM HỌC MỚI

HỘI THI ĐẠI SỰ VĂN HÓA ĐỌC

     

Còn rất nhiều hoạt động khác được tổ chức thường xuyên