“Tuyệt chiêu” khởi nghiệp bằng cách mua lại công ty cũ vô cùng hiệu quả