nhóm quỹ Dragon Capital nắm giữ 27 triệu cổ phiếu VCG