Nhận định thị trường chứng khoán hôm nay 19/12/2023