Nguyên nhân của sự phát triển của các chợ mua bán doanh nghiệp online