Những nguyên tắc và quy định về mua bán nợ của tổ chức tín dụng

nhung-nguyen-tac-va-quy-dinh-ve-mua-ban-no-cua-to-chuc-tin-dung

Stars Capital – Mua bán nợ của tổ chức tín dụng không chỉ là một chiến lược giải quyết nợ hiệu quả mà còn mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và cá nhân. Trong bài viết này, Stars Capital sẽ thảo luận về “Những nguyên tắc và quy định về mua bán nợ của tổ chức tín dụng“, giúp bạn hiểu rõ hơn về quá trình này và cách nó có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý nợ.

Bài viết liên quan:

Stars Capital: Công ty tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp uy tín bậc nhất thị trường M&A

Những điều cần biết về việc bán nợ cho bên thứ 3

Chi tiết về quy định mua bán nợ VAMC

Mua bán nợ là một hoạt động tài chính được thực hiện giữa hai bên, trong đó bên bán nợ chuyển giao quyền đòi nợ đối với một khoản nợ cho bên mua nợ. Hoạt động này thường được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm xử lý các khoản nợ xấu.

Nguyên tắc mua bán nợ của tổ chức tín dụng

Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-NHNN của NHNN quy định: Mua, bán nợ là thỏa thuận bằng văn bản về việc chuyển giao quyền đòi nợ đối với khoản nợ phát sinh từ nghiệp vụ cho vay, khoản trả thay trong nghiệp vụ bảo lãnh, theo đó bên bán nợ chuyển giao quyền sở hữu khoản nợ cho bên mua nợ và nhận tiền thanh toán từ bên mua nợ.

Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua nợ phải có tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, trừ các trường hợp sau:

 • TCTD đang được kiểm soát đặc biệt.
 • TCTD mua nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản theo phương án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • TCTD là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán nợ đủ tiêu chuẩn cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Trước khi thực hiện mua, bán nợ, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định nội bộ về hoạt động này và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn trong hoạt động.

Trường hợp tổ chức tín dụng (TCTD) mua lại khoản nợ đã bán, thì phải tuân thủ các quy định sau:

 • Mua lại khoản nợ đã bán cho TCTD được kiểm soát đặc biệt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
 • Mua lại khoản nợ đã bán cho TCTD hỗ trợ mua lại khoản nợ đã bán cho TCTD được kiểm soát đặc biệt theo phương án phục hồi TCTD được kiểm soát đặc biệt đã được phê duyệt.
 • Mua lại khoản nợ đã bán cho TCTD nhận chuyển giao bắt buộc theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tổ chức tín dụng (TCTD) không được bán nợ cho công ty con của chính TCTD, trừ các trường hợp sau:

 • Bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản theo phương án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Bán nợ đủ tiêu chuẩn cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Trường hợp bán một phần khoản nợ hoặc bán một khoản nợ cho nhiều bên mua nợ, thì các bên phải thỏa thuận với nhau về các nội dung cụ thể tại hợp đồng mua, bán nợ.

Các khoản nợ được mua, bán nợ phải được theo dõi, hạch toán kế toán và báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật.

Tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được cấp tín dụng cho khách hàng để mua nợ thuộc sở hữu của chính tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đó.

Quy định về mua bán nợ của tổ chức tín dụng

Thông tư 18/2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2015/TT-NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của các tổ chức tín dụng

nhung-nguyen-tac-va-quy-dinh-ve-mua-ban-no-cua-to-chuc-tin-dung

Quy định về mua bán nợ của tổ chức tín dụng

Thông tư này không áp dụng đối với:

 • Mua, bán nợ xấu giữa TCTD và VAMC.
 • Mua, bán nợ phát sinh từ hợp đồng vay, cho vay giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Bên mua nợ là:

 • Các TCTD được NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ.
 • Tổ chức, cá nhân khác, bao gồm cả tổ chức, cá nhân là người cư trú và người không cư trú.

Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% áp dụng cho:

 • TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ.
 • TCTD mua nợ từ TCTD được kiểm soát đặc biệt, ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Trường hợp bên bán nợ không mua lại khoản nợ đã bán:

 • TCTD mua lại khoản nợ đã bán cho TCTD được kiểm soát đặc biệt.
 • TCTD hỗ trợ mua lại khoản nợ đã bán cho TCTD được kiểm soát đặc biệt.
 • TCTD nhận chuyển giao bắt buộc mua lại khoản nợ đã bán cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc.
 • TCTD thực hiện mua lại khoản nợ đã bán theo nội dung đã cam kết mua lại khoản nợ tại phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

TCTD không được bán nợ cho công ty con, trừ:

 • Bán nợ cho công ty quản lý nợ và khai thác tài sản theo phương án tái cơ cấu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • TCTD là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán nợ đủ tiêu chuẩn cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2023.

Những thay đổi chính:

 • Phạm vi điều chỉnh: Không áp dụng đối với mua, bán nợ xấu giữa TCTD và VAMC; hoạt động mua, bán nợ phát sinh từ hợp đồng vay, cho vay giữa các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Bên mua nợ: Bổ sung thêm tổ chức, cá nhân khác là người cư trú và người không cư trú.
 • Tỷ lệ nợ xấu dưới 3% áp dụng đối với TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được NHNN chấp thuận hoạt động mua nợ; TCTD mua nợ từ TCTD được kiểm soát đặc biệt, ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.
 • Trường hợp bên bán nợ không mua lại khoản nợ đã bán: Bổ sung thêm trường hợp TCTD thực hiện mua lại khoản nợ đã bán theo nội dung đã cam kết mua lại khoản nợ tại phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • TCTD không được bán nợ cho công ty con, trừ: Bổ sung thêm trường hợp TCTD là bên nhận chuyển giao bắt buộc bán nợ đủ tiêu chuẩn cho ngân hàng thương mại được chuyển giao bắt buộc theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.

Mua bán nợ của tổ chức tín dụng không chỉ là quá trình giao dịch tài chính mà còn là một chiến lược có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả người nợ và tổ chức tín dụng. Hiểu rõ về quá trình này và lợi ích mà nó mang lại có thể giúp bạn đưa ra quyết định thông minh về tình hình tài chính của mình.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà Vinaconex2, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 • Điện thoại: 0963307675
 • stargroups488@gmail.com
 • Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán
 • Khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính cần tư vấn về giải pháp về dòng tiền, cần cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản, dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp