Chi phí chuyển nhượng vốn gồm những gì?

chi-phi-chuyen-nhuong-von-gom-nhung-gi

Stars Capital – Hiểu rõ về “Chi phí chuyển nhượng vốn gồm những gì?” là một phần quan trọng để đảm bảo quyết định đầu tư của bạn được thực hiện một cách hiệu quả. Bài viết này, Stars Capital sẽ đi sâu vào các thành phần chi phí chuyển nhượng vốn, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những yếu tố quan trọng này.

Bài viết liên quan:

Thuế chuyển nhượng cổ phần ai chịu?

Chuyển nhượng vốn chịu thuế bao nhiêu?

Các biện pháp xử lý nợ

Chi phí chuyển nhượng vốn là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Chi phí chuyển nhượng vốn được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, chi phí chuyển nhượng vốn gồm:

+ Chi phí hợp lý liên quan đến việc xác định giá vốn của phần vốn chuyển nhượng.

+ Chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, bao gồm:

 • Chi phí tư vấn, môi giới;
 • Chi phí đăng ký, công chứng, chứng thực, thẩm định giá, thẩm định tài sản;
 • Chi phí lưu ký, chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
 • Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng.

Các khoản chi được trừ khi tính chi phí chuyển nhượng vốn

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 92/2015/TT-BTC, các khoản chi được trừ khi tính chi phí chuyển nhượng vốn bao gồm:

+ Chi phí hợp lý liên quan đến việc xác định giá vốn của phần vốn chuyển nhượng, bao gồm:

 • Chi phí mua, bán, trao đổi, thuê, vay, mượn tài sản;
 • Chi phí sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng tài sản;
 • Chi phí lãi vay phát sinh từ nguồn vốn sử dụng để đầu tư, mua, bán, trao đổi, thuê, vay, mượn tài sản;
 • Chi phí thuê tài sản để sử dụng cho hoạt động đầu tư, mua, bán, trao đổi, thuê, vay, mượn tài sản;
 • Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc xác định giá vốn của phần vốn chuyển nhượng.

+ Chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng, bao gồm:

 • Chi phí tư vấn, môi giới;
 • Chi phí đăng ký, công chứng, chứng thực, thẩm định giá, thẩm định tài sản;
 • Chi phí lưu ký, chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;
 • Chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng.

chi-phi-chuyen-nhuong-von-gom-nhung-gi

Chi phí chuyển nhượng vốn gồm những gì?

Các khoản chi không được trừ khi tính chi phí chuyển nhượng vốn

Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 92/2015/TT-BTC, các khoản chi không được trừ khi tính chi phí chuyển nhượng vốn bao gồm:

 • Chi phí không thực tế, không có chứng từ, hóa đơn hợp pháp.
 • Chi phí không liên quan đến việc xác định giá vốn của phần vốn chuyển nhượng hoặc chi phí không liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng.
 • Chi phí vượt mức quy định của pháp luật.

Chi phí chuyển nhượng vốn là các khoản chi thực tế liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn, có chứng từ, hóa đơn hợp pháp. Chi phí chuyển nhượng vốn được trừ khi tính thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà Vinaconex2, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

 • Điện thoại: 0963307675
 • stargroups488@gmail.com
 • Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán
 • Khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính cần tư vấn về giải pháp về dòng tiền, cần cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản, dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp