BVH chia cổ tức 2023: Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi hơn 700 tỷ đồng để trả cổ tức?

BVH chia cổ tức 2023: Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi hơn 700 tỷ đồng để trả cổ tức?

Stars Capital – BVH chia cổ tức 2023: Tập đoàn Bảo Việt thông báo chốt quyền trả cổ tức 2022 bằng tiền mặt. Theo đó, 1 cổ phiếu sẽ nhận được 954 đồng.

Cổ phiếu cần quan tâm: Tập đoàn Cao su Việt Nam (cổ phiếu GVR) sắp chi hàng nghìn tỷ trả cổ tức

Tập đoàn PC1 dự kiến phát hành hơn 40 triệu cổ phiếu PC1 trả cổ tức 2022

Stars Capital cung cấp dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán

Cụ thể, Tập đoàn Bảo Việt (cổ phiếu BVH) vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 9,54%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 954 đồng. Như vậy, với hơn 742,32 triệu cổ phiếu BVH đang lưu hành, BVH sẽ phải chi khoảng 708,18 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/11/2023. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 28/11, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 28/12/2023.

Theo đó, tổng số tiền BVH sẽ chi trả cổ tức cho cổ đông từ khi cổ phần hóa đến hết năm 2023 lên tới hơn 12.400 tỷ đồng.

BVH chia cổ tức 2023: Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi hơn 700 tỷ đồng để trả cổ tức?

Tập đoàn Bảo Việt sẽ chi hơn 700 tỷ đồng để trả cổ tức

Về hoạt động kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất của BVH lần lượt đạt 1.712 và 1.428 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 10,2% và 14,1% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 42.777 tỷ đồng, tăng trưởng 6,2%.

Tổng tài sản hợp nhất tại 30/09/2023 đạt 215.293 tỷ đồng, tăng 6,8% so với thời điểm 31/12/2022.

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 1.164 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 826 tỷ đồng, bám sát kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Tổng tài sản Công ty mẹ đạt 18.278 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.090 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 4% và 4,6% so với thời điểm 31/12/2022.

Xét trong cơ cấu doanh thu. Lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ đạt 8.575 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 2,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 178 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, BVH tăng trưởng tổng doanh thu khả quan 8,5%, đạt 33.170 tỷ đồng. BVH vẫn duy trì vị trí dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế đạt 796 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong lĩnh vực chứng khoán, sau 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 564 tỷ đồng doanh thu và đạt 113 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (số liệu thực hiện).

Lĩnh vực quản lý quỹ, Công ty Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với 119 tỷ đồng tổng doanh thu, 56 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng trưởng lần lượt 24,3% và 45,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Trên thị trường chứng khoán, mở cửa phiên giao dịch ngày 16/11, giá tham chiếu của cổ phiếu BVH là 40.900/cổ phiếu.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Đầu tư Stars Capital

Văn phòng giao dịch: Toà Vinaconex2, đường Nghiêm Xuân Yêm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại: 0963307675

Stargroups488@gmail.com

Khách hàng cần tư vấn về thị trường chứng khoán, đầu tư chứng khoán, mã cổ phiếu tiềm năng tại nhóm Zalo: Stars Capital Tư Vấn Chứng Khoán

Khách hàng đang gặp khó khăn về tài chính cần tư vấn giải pháp về dòng tiền, cần cơ cấu doanh nghiệp, cơ cấu tài sản và dịch vụ M&A doanh nghiệp niêm yết có thể trao đổi tại nhóm Zalo: Stars Capital – Cơ Cấu Doanh Nghiệp.